Wie zijn wij ?

Presentatie

Fastback-applicatie is het resultaat van een samenwerking tussen Fabrice Bruyère en Maxime Biasutti. Doorheen de 20 jaar die hij bij een autodealer doorbracht betreurde Fabrice Bruyère altijd het gebrek aan beheertools voor de verkoop en de overname van occasiewagens.

In 2010 werpen ze zich toe op het creëren van een platform waarvan het doel is de expertises te optimaliseren en de informatie over de voertuigen die zich in het wagenpark van de concessie bevinden te centraliseren voor alle verkopers.

Daar waar Fastback initieel enkel gecreëerd werd voor persoonlijk gebruik heeft het zich, dankzij zijn formidabele efficiëntie, uiteindelijk toch verspreid binnen het BMW-netwerk dat daarop al zijn concessies met deze oplossing uitrustte.

Geconfronteerd met een alsmaar toenemende vraag besloten Fabrice en Maxime zich volop in het Fastback-avontuur te storten met de oprichting van het bedrijf in 2013.

Vandaag bestaat het team van Fastback uit 11 personen en telt Fastback 1000 dealers in België en Luxemburg.

Onze waarden

Bij Fastback deelt het hele team drie fundamentele waarden : professionaliteit, betrokkenheid met zijn klanten en snelheid. Deze drie waarden vormen een leidraad doorheen onze dagelijkse activiteit om zo uw volledige voldoening te bereiken.

Professionaliteit

Rijk aan meerdere jaren ervaring op het gebied van autoconcessies zijn wij vertrouwd met de realiteit op het terrein.

Betrokkenheid met onze klanten

Wij blijven ter uw beschikking en luisteren naar u. Het is dankzij uw raad en uw vragen dat wij de applicatie kunnen laten evolueren opdat deze zo goed mogelijk blijft beantwoorden aan uw behoeftes.

Snelheid

Wij verzekeren u ervan binnen de voorziene termijn een applicatie te leveren die beantwoordt aan uw behoeftes.

onze klanten